Přínosy neziskových léků

Co neziskové léky přináší?
Slider
Nový neziskový přístup k vývoji léčiv
Prošlapáváme novou a neprozkoumanou cestu vývoje léčiv, která může současný proces užitečně doplnit a výrazně zefektivnit.

V dnešní době jsou nové léky vyvíjeny pouze komerčním způsobem. Farmaceutické firmy platí klinické testy svých patentovaných látek a komunikují jejich výsledky se státními úřady, aby tak dosáhly povolení používat tyto látky jako léky pro různá onemocnění. Existuje ovšem řada běžně používaných léků, které již nemají patentovou ochranu a o nichž víme na základě vědeckého výzkumu, že by mohly léčit i další nemoci, než jsou ty, pro které jsou dosud používány. Vývoj těchto léků (neziskových léků) představuje novou, dosud neprozkoumanou cestu k účinným lékům. Tento problém dosud nemá nikde na světě žádná realizovaná řešení, ačkoli je palčivě pociťován.

Slider
Léčba dosud nevyléčitelných nemocí
Chceme prosadit účinné léky na dnes neléčitelné či
obtížně léčitelné nemoci.

Pro dějiny medicíny je typické, že zásadní objevy, vedoucí k záchraně lidských životů, byly učiněny na základě náhodných, neočekávaných pozorování. Jako příklad můžeme uvést objev lékařského použití penicilinu a protinádorové cisplatiny. Je pravděpodobné a obecně uznávané, že náhodně pozorované vedlejší účinky již používaných léků mohou mít přínos pro léčení smrtelných nemocí, s nimiž si dnes nevíme rady. Příkladem může být použití thalidomidu při léčení mnohočetného myelomu a lepry. U některých neziskových léků, jako je antabus (disulfiram), existuje silná vědecká evidence o jejich účinnosti proti smrtelným onkologickým onemocněním, která si vyžaduje zahájení neziskově motivovaných klinických testů.

Slider
Globálně dostupné léky
Neziskové léky mohou přinést účinné a dostupné léky pro všechny, včetně zemí třetího světa.

Náklady na vývoj neziskových léků nebudou započteny do jejich ceny, stejně jako jejich cena nebude navýšena z důvodu zisku pro organizaci, která tyto léky vyvíjí. Tím bude zachována velmi nízká cena těchto léků, za kterou je lze pořídit jako běžně používaná generika již v dnešní době. Konkrétním příkladem je antibiotikum paromomycin, který byl nekomerčním způsobem vyvinut jako lék proti smrtelnému onemocnění „černá horečka“, vyskytujícímu se v Bangladéši. Cena život zachraňující léčby tímto lékem dosahuje několika eur. Stejně tak neziskové léky, vyvinuté v Evropě např. proti rakovině, by byly dostatečně levné na to, aby byly dostupné po celém světě, včetně těch nejchudších zemí.

Slider
Nadějné výsledky a zkušenosti
Jsme na stopě účinných léků. Podobný přístup byl ve světě již
s úspěchem aplikován.

Zatím jediný neziskově vyvinutý lék je antibiotikum paromomycin, který byl úspěšně použit proti smrtelnému parazitárnímu onemocnění viscerální leishmanióza (tzv. černá horečka) v Bangladéši. Rozhodující klinický test, zveřejněný v nejprestižnějším lékařském časopise na světě The New England Journal of Medicine v roce 2007, financovala nadace manželů Gatesových, Světová banka, WHO a další organizace. Autoři tohoto klinického testu vycházeli z dřívějších vědeckých zjištění, učiněných v laboratoři i při léčbě lidí. Stejně tak existují vědecká zjištění obojího typu, která přesvědčivě ukazují protinádorovou účinnost antabusu (disulfiramu) a dalších běžných léků.

Slider
Bezpečná léčba
Zkoumáme léky, které jsou již dlouho na trhu a jejichž bezpečnost je prověřena, na rozdíl od nových léčiv.

Neziskové léky jsou běžně používaná generika, která byla dávno (často před desítkami let) povolena k lékařskému použití. Způsob, kterým je lze bezpečně používat, je dobře znám, stejně jako jejich případné negativní vedlejší účinky nebo kontraindikace. Na rozdíl od nových látek, které musejí v první fázi klinických testů nejprve prokázat svou bezpečnost, lze neziskové léky bez obav testovat přímo v druhé a třetí fázi klinického zkoušení (u většího počtu pacientů). Je také možné, zejména ve srovnání s novými léky, snadněji tyto léky schválit v rámci nějakého typu zrychleného schvalování (např. fast track v USA nebo accelerated assesment v EU).

Slider
Vědecký přístup
Náš přístup je založen na odborných vědeckých metodách. Výsledky jsou podpořeny řadou publikovaných studií a podporují nás významné instituce a osobnosti na poli vědy.

Pilotním příkladem neziskového léku je Antabus (disulfiram), jehož protinádorová aktivita byla mnohokrát popsaná v mezinárodních vědeckých publikacích. Zejména jde o publikaci v nejprestižnějším vědeckém časopise Nature, která je vrcholem mnoha let práce olomouckého týmu vědců ve spolupráci s vědci v USA, Dánsku a Švýcarsku. Tato práce ukazuje schopnost Antabusu (disulfiramu) potlačovat rakovinu na epidemiologické úrovni, na zvířecích modelech a také objasňuje mechanismus tohoto účinku na úrovni buněk a molekul. Jeden ze tří korespondenčních autorů, Boris Cvek, je odborným garantem projektu Neziskové léky. Podporují nás vědci světového formátu Jiří Bártek a Vikas Sukhatme.

Slider