O projektu

Naše vize

Naším cílem je, aby byly systematicky zkoumány i léky, které jsou již dlouho na trhu. U mnohých takových léků existuje předpoklad, že mohou mít pozitivní účinek proti jinému onemocnění, než vůči kterému se běžně používají. V případě prokázání účinků proti dalším nemocem by tyto léky měly být zařazeny do běžné léčby těchto nemocí.

Projekt "Neziskové léky" je projektem Institutu sociální zdraví na Univerzitě Palackého.

Podporují nás

Oblasti, ve kterých se angažujeme

Získávání finančních prostředků

na Neziskové léky

Politika

Usilujeme o změny v politice vývoje, financování a distribuce léčiv

Veřejná osvěta

Vyjednávání s institucemi

Zastřešení vývoje nadějných léků