FAQ – Antabus

Často kladené otázky

Co je to Antabus?

Lék používaný cca od 50. let minulého století v mnoha zemích, včetně ČR, proti alkoholismu. Po požití antabusu v těle dojde ke změnám, které dělají pití alkoholu velice nepříjemnou až životu nebezpečnou zkušeností. Terapie je založena na tom, že alkoholik na antabusu se bude alkoholu z tohoto důvodu vyhýbat. Antabus zvyšuje motivaci nepít alkohol.

Kde vzniklo, že by Antabus mohl léčit rakovinu?

Mnoho vědeckých prací na úrovni zkoumání účinků antabusu proti nádorovým buňkám či proti nádorům ve zvířatech už po několik desítek let ukazují, že antabus dokáže potlačovat nádorové bujení. Existují také malé klinické testy, které toto pozorování potvrzují, konkrétně u rakoviny prsu a rakoviny plic. Dokud nebudou ovšem udělány další, rozsáhlejší klinické testy, nemůžeme definitivně říci, zda antabus nějakou rakovinu léčí a za jakých podmínek je toho schopen.

Jak by mohl Antabus léčit rakovinu?

V časopise Nature byl v prosinci 2017 publikován článek olomouckých vědců, který na tuto otázku dává zatím nejlepší možnou odpověď. Antabus se v těle spojuje s mědí za vzniku látky, označované jako CuEt. Tato látka se pak hromadí v tumorech a zabíjí je. Proto se předpokládá, že účinnost antabusu bude větší, pokud bude kombinován s doplňky stravy, obsahujícími měď.

Nemá Antabus negativní vedlejší účinky?

Každý lék má vedlejší účinky, tedy i Antabus. Např. může poškodit játra, vyvolává změny chuti, malátnost a závratě. Ve srovnání s běžnou chemoterapií jsou však vedlejší účinky antabusu velmi mírné.

Mám rakovinu, mohu začít užívat Antabus?

Nemůžete začít užívat antabus. Použití antabusu musí posoudit lékař, který zná Váš celkový zdravotní stav, zejména je také schopen zvážit to, jak by se antabus mohl snášet s jinými léky, které berete. K antabusu není možné přistupovat jako k léku, který by mohl léčit Vaše onemocnění. My dosud nevíme, jaká nádorová onemocnění a za jakých podmínek by mohl léčit. K tomu potřebujeme klinické testy.

Kdy se antabus dostane k pacientům?

Antabus je lék, který běžně berou alkoholici. Onkolog na základě pečlivého uvážení a za splnění všech nutných podmínek (např. po vyčerpání všech standardních možností léčby) ho může předepsat i pacientovi s nádorovým onemocněním. Nicméně dokud nebudou provedeny pokročilé klinické testy antabusu proti nádorovým onemocněním, nebudeme vědět, jaký druh nádorů je schopen léčit a za jakých podmínek. Jedině po takových klinických testech se může stát antabus standardním, ověřeným lékem v onkologii.