Vědecký přístup

Přínosy projektu
Image is not available
Image is not available
Slider
Vědecký přístup
Náš přístup je založen na odborných vědeckých metodách. Výsledky jsou podpořeny řadou publikovaných studií a podporují nás významné instituce a osobnosti na poli vědy.

Pilotním příkladem neziskového léku je Antabus (disulfiram), jehož protinádorová aktivita byla mnohokrát popsaná v mezinárodních vědeckých publikacích. Zejména jde o publikaci v nejprestižnějším vědeckém časopise Nature, která je vrcholem mnoha let práce olomouckého týmu vědců ve spolupráci s vědci v USA, Dánsku a Švýcarsku. Tato práce ukazuje schopnost Antabusu (disulfiramu) potlačovat rakovinu na epidemiologické úrovni, na zvířecích modelech a také objasňuje mechanismus tohoto účinku na úrovni buněk a molekul. Jeden ze tří korespondenčních autorů, Boris Cvek, je odborným garantem projektu Neziskové léky. Podporují nás vědci světového formátu Jiří Bártek a Vikas Sukhatme.

Slider

Prošlapáváme novou a neprozkoumanou cestu vývoje léčiv, která může současný proces užitečně doplnit a výrazně zefektivnit.

Je pravděpodobné, že prosadíme účinné léky na dnes neléčitelné či obtížně léčitelné nemoci.

Neziskové léky mohou přinést účinné a dostupné léky pro celý svět, země třetího světa nevyjímaje.

Jsme na stopě účinných léků. Podobný přístup byl ve světě již
s úspěchem aplikován.

Zkoumáme léky, které jsou již dlouho na trhu a jejichž bezpečnost je prověřena, na rozdíl od nových léčiv.

Náš přístup je založen na odborných vědeckých metodách. Výsledky jsou podpořeny řadou publikovaných studií a podporují nás významné instituce a osobnosti na poli vědy.

Slider