Nový přístup

Přínosy projektu
Image is not available
Image is not available
Slider
Nový neziskový přístup k vývoji léčiv
Prošlapáváme novou a neprozkoumanou cestu vývoje léčiv, která může současný proces užitečně doplnit a výrazně zefektivnit.

V dnešní době jsou nové léky vyvíjeny pouze komerčním způsobem. Farmaceutické firmy platí klinické testy svých patentovaných látek a komunikují jejich výsledky se státními úřady, aby tak dosáhly povolení používat tyto látky jako léky pro různá onemocnění. Existuje ovšem řada běžně používaných léků, které již nemají patentovou ochranu a o nichž víme na základě vědeckého výzkumu, že by mohly léčit i další nemoci, než jsou ty, pro které jsou dosud používány. Vývoj těchto léků (neziskových léků) představuje novou, dosud neprozkoumanou cestu k účinným lékům. Tento problém dosud nemá nikde na světě žádná realizovaná řešení, ačkoli je palčivě pociťován.

Slider

Prošlapáváme novou a neprozkoumanou cestu vývoje léčiv, která může současný proces užitečně doplnit a výrazně zefektivnit.

Je pravděpodobné, že prosadíme účinné léky na dnes neléčitelné či obtížně léčitelné nemoci.

Neziskové léky mohou přinést účinné a dostupné léky pro celý svět, země třetího světa nevyjímaje.

Jsme na stopě účinných léků. Podobný přístup byl ve světě již
s úspěchem aplikován.

Zkoumáme léky, které jsou již dlouho na trhu a jejichž bezpečnost je prověřena, na rozdíl od nových léčiv.

Náš přístup je založen na odborných vědeckých metodách. Výsledky jsou podpořeny řadou publikovaných studií a podporují nás významné instituce a osobnosti na poli vědy.

Slider