Nadějné výsledky a zkušenosti

Přínosy projektu
Image is not available
Image is not available
Slider
Nadějné výsledky a zkušenosti
Jsme na stopě účinných léků. Podobný přístup byl ve světě již
s úspěchem aplikován.

Zatím jediný neziskově vyvinutý lék je antibiotikum paromomycin, který byl úspěšně použit proti smrtelnému parazitárnímu onemocnění viscerální leishmanióza (tzv. černá horečka) v Bangladéši. Rozhodující klinický test, zveřejněný v nejprestižnějším lékařském časopise na světě The New England Journal of Medicine v roce 2007, financovala nadace manželů Gatesových, Světová banka, WHO a další organizace. Autoři tohoto klinického testu vycházeli z dřívějších vědeckých zjištění, učiněných v laboratoři i při léčbě lidí. Stejně tak existují vědecká zjištění obojího typu, která přesvědčivě ukazují protinádorovou účinnost antabusu (disulfiramu) a dalších běžných léků.

Slider

Prošlapáváme novou a neprozkoumanou cestu vývoje léčiv, která může současný proces užitečně doplnit a výrazně zefektivnit.

Je pravděpodobné, že prosadíme účinné léky na dnes neléčitelné či obtížně léčitelné nemoci.

Neziskové léky mohou přinést účinné a dostupné léky pro celý svět, země třetího světa nevyjímaje.

Jsme na stopě účinných léků. Podobný přístup byl ve světě již
s úspěchem aplikován.

Zkoumáme léky, které jsou již dlouho na trhu a jejichž bezpečnost je prověřena, na rozdíl od nových léčiv.

Náš přístup je založen na odborných vědeckých metodách. Výsledky jsou podpořeny řadou publikovaných studií a podporují nás významné instituce a osobnosti na poli vědy.

Slider