Léčba dosud nevyléčitelných nemocí

Přínosy projektu
Image is not available
Image is not available
Slider
Léčba dosud nevyléčitelných nemocí
Chceme prosadit účinné léky na dnes neléčitelné či
obtížně léčitelné nemoci.

Pro dějiny medicíny je typické, že zásadní objevy, vedoucí k záchraně lidských životů, byly učiněny na základě náhodných, neočekávaných pozorování. Jako příklad můžeme uvést objev lékařského použití penicilinu a protinádorové cisplatiny. Je pravděpodobné a obecně uznávané, že náhodně pozorované vedlejší účinky již používaných léků mohou mít přínos pro léčení smrtelných nemocí, s nimiž si dnes nevíme rady. Příkladem může být použití thalidomidu při léčení mnohočetného myelomu a lepry. U některých neziskových léků, jako je antabus (disulfiram), existuje silná vědecká evidence o jejich účinnosti proti smrtelným onkologickým onemocněním, která si vyžaduje zahájení neziskově motivovaných klinických testů.

Slider

Prošlapáváme novou a neprozkoumanou cestu vývoje léčiv, která může současný proces užitečně doplnit a výrazně zefektivnit.

Je pravděpodobné, že prosadíme účinné léky na dnes neléčitelné či obtížně léčitelné nemoci.

Neziskové léky mohou přinést účinné a dostupné léky pro celý svět, země třetího světa nevyjímaje.

Jsme na stopě účinných léků. Podobný přístup byl ve světě již
s úspěchem aplikován.

Zkoumáme léky, které jsou již dlouho na trhu a jejichž bezpečnost je prověřena, na rozdíl od nových léčiv.

Náš přístup je založen na odborných vědeckých metodách. Výsledky jsou podpořeny řadou publikovaných studií a podporují nás významné instituce a osobnosti na poli vědy.

Slider