Kontakty

Koordinátor projektu

Mgr. Ivana Svobodová
+420 775230972
neziskoveleky@oushi.upol.cz

Garant projektu

prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.