Globálně dostupné léky

Přínosy projektu
Image is not available
Image is not available
Slider
Globálně dostupné léky
Neziskové léky mohou přinést účinné a dostupné léky pro všechny, včetně zemí třetího světa.

Náklady na vývoj neziskových léků nebudou započteny do jejich ceny, stejně jako jejich cena nebude navýšena z důvodu zisku pro organizaci, která tyto léky vyvíjí. Tím bude zachována velmi nízká cena těchto léků, za kterou je lze pořídit jako běžně používaná generika již v dnešní době. Konkrétním příkladem je antibiotikum paromomycin, který byl nekomerčním způsobem vyvinut jako lék proti smrtelnému onemocnění „černá horečka“, vyskytujícímu se v Bangladéši. Cena život zachraňující léčby tímto lékem dosahuje několika eur. Stejně tak neziskové léky, vyvinuté v Evropě např. proti rakovině, by byly dostatečně levné na to, aby byly dostupné po celém světě, včetně těch nejchudších zemí.

Slider

Prošlapáváme novou a neprozkoumanou cestu vývoje léčiv, která může současný proces užitečně doplnit a výrazně zefektivnit.

Je pravděpodobné, že prosadíme účinné léky na dnes neléčitelné či obtížně léčitelné nemoci.

Neziskové léky mohou přinést účinné a dostupné léky pro celý svět, země třetího světa nevyjímaje.

Jsme na stopě účinných léků. Podobný přístup byl ve světě již
s úspěchem aplikován.

Zkoumáme léky, které jsou již dlouho na trhu a jejichž bezpečnost je prověřena, na rozdíl od nových léčiv.

Náš přístup je založen na odborných vědeckých metodách. Výsledky jsou podpořeny řadou publikovaných studií a podporují nás významné instituce a osobnosti na poli vědy.

Slider