Image is not available
Dostupné a účinné léky pro celý svět
Slider
Image is not available
Image is not available
Záštita a garance projektu:
Slider

Co jsou Neziskové léky?

Cílem projektu “Neziskové léky” je nalézt systematické řešení vývoje nepatentovatelných léků pro léčení dalších onemocnění. Příkladem takového léku je antabus (disulfiram), běžně používaný proti alkoholismu, u nějž bylo během preklinických testů ukázáno, že má protinádorové účinky. Aby bylo možné prokázat jeho účinnost při léčení onkologických onemocnění, je třeba zajistit finanční prostředky na jeho klinické testování. Dále je zapotřebí vyjednávat s odpovědnými institucemi o takovýchto lécích.

Prošlapáváme novou a neprozkoumanou cestu vývoje léčiv, která může současný proces užitečně doplnit a výrazně zefektivnit.

Je pravděpodobné, že prosadíme účinné léky na dnes neléčitelné či obtížně léčitelné nemoci.

Neziskové léky mohou přinést účinné a dostupné léky pro celý svět, země třetího světa nevyjímaje.

Jsme na stopě účinných léků. Podobný přístup byl ve světě již
s úspěchem aplikován.

Zkoumáme léky, které jsou již dlouho na trhu a jejichž bezpečnost je prověřena, na rozdíl od nových léčiv.

Náš přístup je založen na odborných vědeckých metodách. Výsledky jsou podpořeny řadou publikovaných studií a podporují nás významné instituce a osobnosti na poli vědy.

Slider
Zapojte se i vy
Pomozte nám s osvětou

Povědomí široké veřejnosti o projektu je stejně důležité jako financování. Povězte o Neziskových lécích svým blízkým a přátelům. Sdílejte s nimi naše novinky.

Slider

 

Podporují nás